Untitled Document
Gisten


 

Acti-Sana

Levende gisten worden meer en meer gebruikt in de veevoeding en specifiek in rundveevoeding. In vergelijking met natriumbicarbonaat bieden levende gisten onschatbare voordelen. Daar waar natriumbicarbonaat enkel een chemische
bufferende werking heeft, werken levende gisten op meerdere terreinen. Met Acti-Sana levende gisten verhoogd u de algehele gezondheid van uw koeien.


Effecten en voordelen:

> Minder pensverzuring: beter verteerde mest, minder diarree, minder lebmaagverplaatsingen, minder klauwproblemen
en een betere vruchtbaarheid als gevolg.

> Minder mastitisgevallen en een lager tankcelgetal.

> Betere ruwvoerefficientië wat voor u een goedkoper rantsoen betekent.

> Een duidelijk hogere drogestofopname uit het ruwvoer met een opmerkelijke productiestijging tot wel 7% met gelijke gehaltes.

> Betere herkauwactiviteit.

> Minder schuimvorming in uw mestput.

Binnen één week na het starten van het voeren van Acti-Sana levende gisten ziet men al een verhoogde voeropname. Er is geen enkele andere levende gist verkrijgbaar waarbij u zó snel resultaat ziet voor een betaalbare prijs.


Kies voor zekerheid en succes! Gebruik ook Acti-Sana levende gisten!


Bel of mail voor informatie, prijzen of referentieadressen in uw regio.